Projekt EVA je brezplačni program vadbe in edukacije za bolnice z rakom (dojk).

S projektom spodbujamo ženske, da s telesno dejavnostjo tudi same pripomorejo k svojemu zdravljenju,
hitrejšemu in lažjemu okrevanju ter daljši življenski dobi.
Z redno telesno vadbo učinkovito zmanjšujemo telesne in duševne posledice bolezni in zdravljenja,
uporabnice učimo temeljev zdravega življenskega sloga, izboljšujemo kakovost življenja in s tem omogočamo,
da je ponovna vključitev v družbeno življenje lažja.

Program poteka 12 tednov, njegov akronim EVA - edukacija, vadba, analiza - pa ponazarja tri glavne vsebine.

Edukacija

Uporabnice želimo seznaniti, v kakšni meri lahko telesna dejavnost in zdrav način življenja pripomoreta k hitrejšemu in lažjemu okrevanju po bolezni raka ter preprečevanju ponovitve bolezni.

Edukacijske vsebine v programu EVA:
• Predavanje o zdravem načinu življenja 2x na mesec
• Skupinska psihosocialna podpora 1x na mesec
• Skupinska fizioterapija z namenom preprečevanja limfedema 1x na mesec


 

Vadba

Temeljni steber programa EVA je organizirana in strokovno vodena telesna dejavnost.

Vadba je prilagojena bolnicam po operaciji raka (dojk) in poteka pod strokovnim vodstvom diplomirane kiziologinje z večletnimi izkušnjami dela z onkološkimi bolnicami.
Program se izvaja 2x na teden v Novi Gorici in Ljubljani.
Tekom programa se udeleženke seznanijo tudi s smernicami za vadbo doma.

Analiza

Učinke programa preverjamo z analizo parametrov kakovosti življenja in merjenjem parametrov telesne zmogljivosti tako na začetku kot na koncu vadbenega obdobja.

Program je strokovno nadzorovan s strani Fakultete za šport, Onkološkega inštituta, Zdravstvenega doma Nova Gorica, Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica in organizacije Europa Donna.