Projekt EVA je brezplačni program vadbe in edukacije za bolnice z rakom (dojk).

S projektom spodbujamo ženske, da s telesno dejavnostjo tudi same pripomorejo k svojemu zdravljenju,
hitrejšemu in lažjemu okrevanju ter daljši življenski dobi.
Z redno telesno vadbo učinkovito zmanjšujemo telesne in duševne posledice bolezni in zdravljenja,
uporabnice učimo temeljev zdravega življenskega sloga, izboljšujemo kakovost življenja in s tem omogočamo,
da je ponovna vključitev v družbeno življenje lažja.

Program poteka 12 tednov, njegov akronim EVA - edukacija, vadba, analiza - pa ponazarja tri glavne vsebine.

Edukacija

Uporabnice želimo seznaniti, v kakšni meri lahko telesna dejavnost in zdrav način življenja pripomoreta k hitrejšemu in lažjemu okrevanju po bolezni raka ter preprečevanju ponovitve bolezni.

Edukacijske vsebine v programu EVA:
• Predavanje o zdravem načinu življenja
• Predavanje o psihosocialni podpori s kliničnim psihologom
• Predavanje s fizioterapevtom o pomenu preprečevanja limfedema


 

Vadba

Temeljni steber programa EVA je organizirana in strokovno vodena telesna dejavnost.

Vadba je prilagojena bolnicam po operaciji raka (dojk) in poteka pod strokovnim vodstvom diplomirane kiziologinje z večletnimi izkušnjami dela z onkološkimi bolnicami.
Program se izvaja 2x na teden v Novi Gorici in Ljubljani.
Tekom programa se udeleženke seznanijo tudi s smernicami za vadbo doma.

Analiza

Učinke programa preverjamo z analizo parametrov kakovosti življenja in merjenjem parametrov telesne zmogljivosti tako na začetku kot na koncu vadbenega obdobja.

Program je strokovno nadzorovan s strani Fakultete za šport, Onkološkega inštituta, Zdravstvenega doma Nova Gorica, Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica in organizacije Europa Donna.